မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ပြဲစား ၊ကုန္သည္ ၊စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္းႀကီး၏ဥပေဒအႀကံေပးအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားအျဖင့္ ဆက္လက္​​ခန္႔အပ္ျခင္း

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္မ်ား မဟာကထိန္ေတာ္အသင္းႀကီး၏ဥပေဒအႀကံေပးအက်ဳိးေဆာင္ေရွ႕ေနမ်ားအျဖစ္​ ​ေ႐ွ႕လုပ္​ငန္​းစဥ္​မ်ား​ ​ေဆာင္​ရြက္​ႏိုင္​ရန္​ ဆက္​လက္​ ခန္႔အပ္ျခင္းအား (1.8.2017) ရက္ေန႔မွ (30.8.2018) ရက္ေန႔ထိ တစ္ႏွစ္တိတိကာလအတြင္း အသင္းႀကီး၏ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ (30.7.2017)ေန႔တြင္ ဆက္​လက္​ ခန္႔အပ္ပါေၾကာင္း ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ လက္မွတ္ေရးထိုးပါမည္​။
အသင္​းႀကီး အတြင္​းအလုပ္​လုပ္​ကိုင္​​ေနၾက​ေသာ အသင္​းသ ား /သူ မ်ား ၊ ကိုယ္​စားလွယ္​​ေတာ္​ႀကီးမ်ား ၏ ဥပ​ေဒ ​ေရးရာ ႏွင္​့ ပတ္​သတ္​သည္​့ ကိစၥအဝဝ ကိုလည္​း အၾကံျပဳ ​ေဆြ​ေႏြး တိုင္​ပင္​ ႏိုင္​ရန္​ အတြက္​ အသင္​းတိုက္​ႀကီး အ​ေပၚထပ္​ ဥပ​ေဒ ႐ုံးခန္​းတြင္​ စ​ေန၊ တနဂၤ​ေႏြ ရက္​မ်ား ၌ ​ေဆြး​ေႏြး တိုင္​ပင္​ႏိုင္​ပါသည္​။
အၾကံေပးေ႐ွ႕ေနမ်ားအဖြဲ႔ …..
၁။ ဦးေက် ာ္ဝင္းသန္း (LL.B) (D.B.L) (D.I.L)
DL-101,IP Law (Geneva) Switzerland
၂။ ဦးလင္းထင္ (LL.B) (D.B.L) (D.I.L)
၃။ ေဒၚေကခိုင္ (LL.B) (D.B.L)
၄။ ေဒၚယုယုၿဖိဳ း (LL.B) (D.B.L)